این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

مواد خام جواهر سازی

مواد خام جواهر سازی (1)

جمعه, 29 مهر 1390 14:13

آشنایی با الماس

Written by

الماس

مشهورترین خصوصیت الماس سختی آن می‌باشد كه برابر ۱۰ جدول موس است. سختی الماس با جهت بلور آن متفاوت است. اگر چه كانی در مقابل سایش بسیار مقاوم است اما بلورهای آن ترد و شكننده می‌باشد. این كانی ضریب انكسار بسیار زیادی دارد و این سبب تلالوء زیبای آن در انواع زمینی این كانی می‌گردد.