این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

شنبه, 12 اسفند 1385 10:10

نکاتی در مورد جواهر آلات

 جواهر آلات
جواهر آلات
طلا (GOLD) بعلت آنكه فلزی بسیار نرم و چكش خـور می باشد بـاید بـا فــلزات دیگـری آمیـختـــه گـردد تــااستحكام لازم را بیابد. به غیر از طلای ۲۴ عیار مـابقی ... آلیاژطلا نامیده می گـردند. 

Published in جواهر آلات