این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

دوشنبه, 28 خرداد 1386 14:34

خستگی سفرهای تابستانی

Written by
Rate this item
(0 votes)
هنگامی كه با حداكثر سرعت رانندگی می كنید، گرچه ممكن است در وجود خویش احساس غرور و شعف نمایید، ولی به تدریج خستگی جایگزین احساس شعف شما شده و تعادل شما را بر هم می زند، در این زمان است كه حوادث دلخراش هر لحظه در كمین شماست.
پردازش اطلاعات در مغز در ۵ مرحله صورت می گیرد ۱-دریافت اطلاعات ۲- انتقال به مغز ۳- اخذ تصمیم و واكنش ۴- اجرا ۵- كنترل نتیجه.
با توجه به این مطلب وقتی شما به چراغ چشمك زن می رسید و یا با خطری مواجه می شوید واكنشهای زیر توسط سیستم عصبی و حركتی بدن صورت می گیرد. ۱- مشاهده چراغ چشمك زن یا خطر در مسیر جاده یا خیابان ۲- رجوع به حافظه برای چگونگی برخورد با این كنش ۳- دستور توقف از مغز و انتقال از طریق عصبهای گیرنده و فرستنده ۴- فشار آوردن روی پدال ترمز ۵- بررسی كردن جوانب و وقوف به این مطلب كه آیا در جای مناسبی توقف كرده اید یا خیر؟ حال با حساسیت مطرح شده در خصوص نحوه عملكرد مغز و اندام در واكنش با محركهای بیرونی و ناگهانی، خستگی و حالتهای عصبی، تندخویی، عدم تعادل و هرگونه عملی كه هوشیاری فرد را در رانندگی دچار اختلال نماید، طبیعتاً در روند پاسخگویی به محركها و انجام عكس العمل مناسب و به موقع، اثر سوء گذاشته و حادثه آفرین خواهد بود.
قبل و در هنگام رانندگی از داروهای خواب آور استفاده ننمایید.در هنگام عصبانیت و تندخویی و مشاجره با دیگران پشت فرمان خودرو قرار نگیرید.
هنگام خستگی و احتیاج به خواب در اولین نقطه مطمئن توقف و بعد از استراحت و رفع خستگی، مجدداً به ادامه مسیر بپردازید. بهتر است برای هر دو ساعت رانندگی پشت فرمان یك ربع استراحت نمایید.
در هنگام صبح و عصر كه آفتاب افقی می تابد رانندگی نیاز به دقت بیشتری دارد و همچنین رانندگی در شب احتیاج به دقت فوق العاده و رعایت قواعد مربوط به خود را می طلبد.
قدرت بینایی انسان در شب به شدت كاهش می یابد و برای تشخیص اشیاء از یكدیگر به مقدار قابل توجهی تنزل پیدا می كند، به طوری كه تمام اشیاء در مقابل چشم آدمی به دو رنگ سیاه و خاكستری است. فاصله و سرعت نیز هنگام شب به خوبی تشخیص داده نمی شوند. رانندگی در شب علیرغم تردد كم اتومبیل ها، دشواری ها و مشكلات خاص خود را دارد.درصد عمده ای از تصادفات در شب اتفاق می افتد. یكی از علتهای اصلی افزایش سوانح رانندگی شبانه، تاریكی هوا و محدود بودن دید راننده است. در این حالت حوزه دید راننده منحصر به محدوده ای می شود كه به وسیله چراغهای وسیله نقلیه روشن شده است.
از طرف دیگر استفاده از نور بالا سبب می شود كه قدرت دید رانندگانی كه از روبه رو می آیند به شدت كاهش یافته و در نتیجه قادر به تشخیص مطلوب وضعیت مقابل خود نباشند. پس راننده ای كه با نور بالا حركت می كند نه تنها به هدف خود كه روشن كردن هر چه بیشتر سطح جاده است نمی رسد بلكه باعث تغییر مسیر و انحراف رانندگان روبه رو شده و سبب ساز حادثه می شود.
Read 12161 times Last modified on شنبه, 06 آبان 1391 14:34

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.