این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

چهارشنبه, 09 اسفند 1385 10:10

آموزش سخت افزار (قسمت دوم)

منبع تغذیه، یك دستگاه الكتریكی است كه مسئول تأمین و تنظیم جریان الكتریكی در رایانه می باشد. این قطعه به صورت

منبع تغذیه Power Supply
منبع تغذیه Power Supply
جعبه ای بزرگ و مستقل در جعبه رایانه قرار دارد و بیشتر خرابی ها را در رایانه به وجود می آورد.